Inaktiva rubriker blir tillgängliga när din grupp genomgått respektive internat.


Manlig jargong

Pass i denna sektion:

  • Att göra pojkar till män – “Bögen”, “blatten”, “kärringen”
  • Manlig jargong, manlighet
  • Ideal

Att göra pojkar till män

bogen_blatten_karringen

Passet om den manliga jargongen i pojkfotbollslaget har tre viktiga poänger:

  1. När du tillhör normen, är du navet som allt kretsar kring. Du behöver aldrig reflektera över vem du är i förhållande till andra grupper. Du är självklar var du än kommer.
  2. Den typ av jargong som pojkarna uppvisade i fotbollslaget, blir exkluderande för alla grupper som avviker från normen.
  3. Jargongen och idealen är dessutom begränsande för dem som tillhör normen. För att behålla din plats i normen lär du dig att inte bete dig som en avvikare, alltså inte vara intim som “bögen”, inte sårbar och svag som “kärringen” och inte känsloutlevande som “blatten”.

Filmklipp: Fredrik Eklöf om Fundbergs forskning

Litteratur: Jesper Fundberg, Kom igen, gubbar!

Manlig jargong, manlighet

Tabu att vara

Professionell

Intim
Sårbar
Känslosam

Distanserad
Stark
Behärskad

Ideal

En riktig karl

A natural woman

Stor
Stark
Orädd
Rationell
Föruftig
Klarar sig själv
Ensam

Liten
Skör
Omhändertagande
Intuitiv
Känslosam
Beroende
Social

Reflektionsfrågor

  1. Vad känner du igen av manlig jargong? Varifrån?
  2. Vilka budskap är exkluderande eller begränsande på er arbetsplats?