Inaktiva rubriker blir tillgängliga när din grupp genomgått respektive internat.


Ledarskap

Pass i denna sektion:

 • 8 viktigaste ledarförmågorna
 • Pedagogik
 • Att Vad Hur
 • Självkänsla, självförtroende
 • Kritik om mig

De 8 viktigaste ledarförmågorna enligt Google

 1. Coacha ofta och väl
 2. Ge mandat
 3. Visa intresse för teamet
 4. Fokusera på resultat
 5. Kommunicera väl
 6. Främja medarbetares karriär
 7. Ha tydlig vision och strategi
 8. Ha god specialistkompetens

Att Vad Hur

att_vad_hur

 

Reflektion

Att och Vad

 1. Var drar jag min gräns i ”Vad:et”?
 2. Var vill jag dra min gräns i ”Vad:et”?

Hur

 1. Tycker jag att jag är en ledare värd att följa?
 2. Hur vill jag vidareutveckla mitt ”Hur”?
 3. Relationer och humaniora – vad tänker jag om det?

Självförtroende, självkänsla, självsäkerhet

Självförtroende

Förmågan att se positivt värde i det du presterar

 • (”Att” och ”Vad”)
 • Sitter i huvudet
 • Utvecklas genom handling och feedback på handling

Självkänsla

Förmågan att se sin förmåga

 • Egen känsla av värde oavsett prestation (”Hur”) Sitter i magen / Hjärtat
 • Utvecklas genom att du gör saker bara för att du njuter av att göra dem

Självsäkerhet

Förmågan att ge ett ytligt intryck av stor säkerhet

 • Utvecklas genom avsaknad av både självkänsla och självförtroende

sjalvfortroende_sjalvkansla

När självförtroendet är större än självkänslan blir du ”huvudtung”. Vid motgång tippar du omkull och har svårt att resa dig igen.

Vid självkänsla större än självförtroende, vippar du till vid slag och motgång, men vippar snabbt tillbaka igen.

Självkänsla, hur odla det

Självkänsla odlas av sådant vi gör

 • för vår egen skull
 • för att vi gillar aktiviteten mer än resultatet

Till exempel

 • Vila
 • Läsa skönlitteratur
 • Gå på teater, dans, konsert
 • Fysisk aktivitet utan prestationsfokus
 • Reflektion över sig själv ensam / i grupp

Reflektion: Självkänsla

 1. Hur ser relationen mellan självförtroende och självkänsla ut för dig?
 2. Vad kan du göra för att stärka din självkänsla?

Gruppövning: Kritik om mig

Använd dessa påståenden för att låta varje person tala om kritik. Se till att alla får prata ungefär lika mycket. En bra metod är att låta varje person i gruppen prata om påståendena under första rubriken, och sedan låta varje person tala om andra rubriken. Det är viktigare att få ett bra samtal än att svara på alla påståenden.

Kritik jag ger

 1. Kolleger skulle säga att jag lätt blir kritisk när …
 2. Vänner och familj skulle säga att jag lätt blir kritisk när …
 3. Jag har lätt för att ge konstruktiv kritik som handlar om … (vilket slags beteende) 
  till … (vilka personer/typer av personer) 
  i situationer där … (beskriv)

Extrafrågor

 1. Den person som gett mig mest negativ kritik är …
  Inför den personens kritik känner jag mig …
 2. Den person som gett mig mest positiv kritik är …
  Inför den personens kritik känner jag mig …
 3. Jag har fått obefogad kritik för …
  Inför sådan kritik känner jag mig …

Reflektion: HKDND – Hur känns det nu då?

 1. Någon insikt från igår som du vill dela med dig av?
 2. Något från gruppövningen igår som skaver?