Inaktiva rubriker blir tillgängliga när din grupp genomgått respektive internat.


Introduktion

Pass i denna sektion:

 • Presentation
 • Pedagogik
 • Förändringens fyra rum
 • Faser Grupputveckling – Susan Wheelan
 • Medvetandeprocessen
 • Kontrakt
 • Fördjupad presentation

Boot Camp, det första internatet i programmet Ledarskap & genus, har tre huvuddelar:

 1. Vad har jag och min organisation att vinna på ökad genusmedvetenhet?
 2. ”Så här är det” – fakta och beskrivningar om genus och ojämställdhet.
 3. Vad vill vi göra? Handlingsplaner för individ och grupp.

Boot Camp lägger grunden för en djupgående grupprocess och för genusinsikter. Här är de pass vi körde i början av internatet för att skapa förutsättningar för detta.

Till höger hittar du fler rubriker med fler pass och reflektionsfrågor som du kan använda för att hålla processen och kunskapen fräsch.


 

Presentation

Förväntningar
Farhågor
Ett porträtt

Pedagogik

 1. Lyssna
 2. Skriva
 3. Tala
 4. Lyssna
 5. Sortera

Här betonar vi vikten av att lyssna och värdet av egen reflektion både enskilt i skrift och muntligen med andra. Passet uppmuntrar öppenhet inför våra och andras perspektiv och visar öppenhet inför att varje deltagare behöver göra sin egen sortering, dra sina egna slutsatser och har ansvar för sin egen utveckling.

Förändringens fyra rum

forandringens_fyra_rum

Reflektionsfrågor grupputveckling

 1. Vilken fas/vilket rum befinner sig denna grupp i?
 2. Vari består utmaningen för dig och gruppen att komma vidare till nästa fas/rum?

Medvetandeprocessen

 1. Omedveten okunskap
 2. Medveten okunskap
 3. Medveten kunskap
 4. Omedveten kunskap

När det gäller genus och andra diskrimineringsområden där omedvetna normer spelar stor roll, där börjar vi vår resa på nivån omedveten okunskap. Vi vet inte på vilket vis det är annorlunda för kvinnor och män att göra karriär i en mansdominerad bransch – okunskap. Och vi ser inte ens att det skulle vara ett problem.

Det största och viktigaste klivet i denna medvetandetrappa är att bli medveten om och att för sig själv och andra erkänna sin okunskap – medveten okunskap. Det ger en öppenhet för att lära sig. Det kräver en grundtrygghet att våga och orka befinna sig i denna kognitiva dissonans.

Båda avvikare (kvinnor i mansdominerade organisationer) och normpersoner (män i mansdominerade organisationer) kan vara okunniga och omedvetna om det. Det är vanligare att män är det. Och det kräver ofta mer trygghet och “bevis” för att män ska ta steget att bli medveten om sin okunskap.

Kontrakt

 1. Kontrakt
 2. Konfidentialitet
 3. Respekt
  Tid
  Mobil
  Tala konstruktivt om ej närvarande personer
 4. 80–20-regeln
 5. Du får vad du ger

Fördjupad presentation – Ritövning

 1. Något som suger energi
  På jobbet / Privat
 2. Ett barndomsminne som fortfarande berör

Instruktioner: ingen text, inga siffror, gärna metaforer och symboler