Inaktiva rubriker blir tillgängliga när din grupp genomgått respektive internat.


Handlingsplaner


Handlingsplan, ledningsgruppen

Vad av det som kommit upp under dessa dagar, vill ni ta vidare i er ledningsgrupp?

Handlingsplan, individuell

Erkända framgångsfaktorer för förändringsarbete särskilt på genusområdet är ett starkt åtagande och långsiktighet.

 1. Gör en bruttolista över förändringar du ser skulle vara bra att göra för dig som ledare på Swedbank. Du kommer inte att behöva committa dig till alla. Minst några av dem behöver gälla genus. Det kan gälla:
  • eget beteende, egen attityd,
  • förflyttningar du vill göra med grupper/individer du leder,
  • förändringar du vill aktivt bidra till i GEC,
  • relationer du vill inleda, utveckla eller avveckla.
 1. Redogör för din bruttolista i den grupp Kichisaga delar in dig i.
 1. Fyll på din bruttolista med idéer du får från kolleger.
 1. Formulera EN förändring du förbinder dig att göra och som du vill kommunicera med den chef du rapporterar till, med Kichisaga och med denna grupp eller medarbetare under dig. Den bör formuleras så att den svarar på frågan: ”Hur kommer jag att märka om sex månader att jag har gjort de förändringar jag vill?”
 1. Välj EN förändring du förbinder dig att uppnå, som du gör för dig själv och håller för dig själv.

(Minst en av förändringarna  du väljer i 5 och 6 ska handla om genus.)

Din HR-avdelning ska om en vecka, måndagen 16 mars, skicka in kartläggning av nuläge om jämställdhet & mångfald till för ditt affärsområde till Madelene Persson för uppföljning och intern spridning i banken. Det gäller t.ex. sjuktal, rekrytering, andel, förekomst av diskriminering mm. Planen innehåller:

 1. Kartläggning
 2. Målsättning
 3. Handlingsplan och
 4. Uppföljningsmetod/Utvärdering.

Vi vill att ni sätter er med er HR och går igenom er kartläggning. Huvudsyfte: bestäm vilka delar som bör lyftas in i affärsplanen.