Inaktiva rubriker blir tillgängliga när din grupp genomgått respektive internat.


Genus i Sverige

Pass i denna sektion:

  • Genusprägling
  • Genus i samhället

Genusprägling

Individens förhållningssätt till kön påverkas av tidig prägling.

genus_pragling_1

Genus i samhället

Individen påverkas av och verkar i såväl organisation som samhälle. Det är viktigt att hålla reda på vilken nivå vi pratar om.

genus_pragling_2

Genus i samhället – Statistik

Område Män Kvinnor

Våld – utövning

95% 5%

Lön – % av männens lön

100% 85%

Chefer – andel

65% 35%

Höga chefer – andel

75% 25%

Styrelseledamöter i börsnoterade bolag

75% 25%

Föräldraledighet
– andel uttagna dagar

23% 77%